Cechy probiercze informują o autentyczności i czystości biżuterii.  Przed nadaniem próby oznacza się znakiem imiennym producenta lub pośrednika. Obowiązkowe jest probiernictwo wykonane przez narodowe organy probiercze Czeskiej Republiki.

 • złota biżuteria o masie netto więcej niż 0,52 gramów
 • srebrna biżuteria o masie netto więcej niż 3,49 gramów

Oznaczenie czystości

Dla złota

 • 585/1000 – 14-to karatowe żółte złoto – 58,5 % czystego złota + 41,5 % innych metali;
 • 750/1000 – 18-to karatowe złoto – 75% złota i 25% innych metali;
 • 999/1000 – 24 karatowe złoto – czyste złoto – nie zawiera żadnych domieszek. Z czystego złota przeważnie nie wyrabia się biżuterii, ponieważ złoto to jest zbyt miękkie, a biżuteria z niego zrobiona szybko uległaby zużyciu lub uszkodzeniu.

Dla srebra

 • 925/1000 - najczęściej oznaczane jako 925  

Cechy probiercze dla czystości


Rodzaje prób

 • państwowa próba (cech probierczy nadawany przez państwowe organy),
 • próba czystości (liczba określająca pomiar/czystość metalu),
 • próba rzemieślnicza (znak probierczy producenta, który towar wykonał).

Sprzedajemy biżuterie

 • 14k złoto (Au 585/1000)
 • 18k złoto (Au 750/1000)
 • platyna ( Pt 999/1000)
 • srebro (Ag 925/1000)  

Czeskie próby w UE

Czeskie cechy probiercze uznawane są we wszystkich krajach europejskich, przynależność Czech do Unii Europejskiej gwarantuje klientom bezpieczeństwo w zakresie towarow oraz transakcji. Towary z czeską próbą nie wymagają dalszych kontroli probierczych, a także nie powodują konieczności zmiany oznaczeń.

Konwencja probiercza

W Polsce i Czechach obowiązuje umowa w sprawie kontroli i znakowania wyrobów z metali szlachetnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: www.hallmarkingconvention.org.

Znaczącą konsekwencją Hallmarking Convention jest fakt, że każdy z członkowskich krajów uzywa zunifikowanych "konwencyjnych" oznaczeń, które nie wymagają zmiany w krajach członkowskich, do których eksportowana jest biżuteria. Większość z nich pokrya się z krajami Unii Europejskiej, ale można też znaleźć kraje spoza Unii:  Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia, Izrael, Cypr, Łotwa, Litwa,  Węgry, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Probiernictwo w Polsce

W Polsce obowiązuje prawo probiercze (ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.), co oznacza, że wyroby przeznaczone do handlu, podlegają obowiązkowi badania i cechowania przez specjalne organy probiercze.

Według ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Prawie probierczym:

„Wyroby z metali szlachetnych mogą być, z zastrzeżeniem art. 6, wprowadzane do obrotu i być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają co najmniej 1 z następujących warunków:  1)  są oznaczone: a)  polskimi cechami probierczymi, b) cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, c)  cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji; 2)  posiadają świadectwo badania.”

W Polsce stosuje się następujące próby dla wyrobów biżuteryjnych:

Złoto: 960/1000 (1.próba), 750/1000 (2.próba), 585/1000 (3.próba) 500/1000 (4.próba), 375/1000 (5.próba), 333/1000 (6.próba)

Srebro: 925/1000 (1. próba), 875/1000 (2.próba), 830/1000 (3.próba), 800/1000 (4.próba)

Platyna: 950/1000

Obowiązkowi cechowania nie podlegają wyroby ze złota lub platyny o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 2 gramy w sztuce lub w dwóch sztukach, gdy w obrocie stanowią parę (np. kolczyki). Jednak dla każdego wyrobu z metalu szlachetnego powinna być przypisana jego masa i próba. Nowe wyroby z metali szlachetnych są ponadto oznaczane znakiem wytwórcy.