Diament, najtwardszy minerał naszej planety i niezwykły cud natury, jest nie tylko kochany przez miłośników biżuterii, ale znajduje się również w kręgu zainteresowań gemmologów. Jedna z jego właściwości, często omawiana przez specjalistów, to fluorescencja.

Jak fluorescencja wpływa na wygląd diamentu i czy jest pożądanym czy niepożądanym zjawiskiem?

Czym jest fluorescencja w diamencie i jak powstaje

Fluorescencja diamentu to poświata, którą można zaobserwować, kiedy klejnot zostanie wystawiony na działanie światła ultrafioletowego. Jego źródłem może być lampa UV, a w niektórych przypadkach samo słońce. Fluorescencja pojawia się jako blask o specyficznym zabarwieniu - zazwyczaj niebieskim, ale czasem także żółtym lub pomarańczowym.

Poświata ta trwa tak długo, jak długo ten kamień szlachetny wystawiony jest na działanie źródła ultrafioletu.

Fluorescencja to naturalne zjawisko i nie można jej “dodać” do diamentu. Wynika ona z warunków, w jakich klejnot powstawał. Jej obecność i intensywność jest uwarunkowana składem skały, temperaturą środowiska oraz głębokością, na której diament się formował w naturze.

Intensywność fluorescencji a wartość diamentu 

Około 24 do 35% bezbarwnych diamentów wykazuje fluorescencję. GIA (Gemological Institute of America, Amerykański Instytut Gemmologiczny) wyróżnia kilka stopni intensywności fluorescencji, zaczynając od jej braku, poprzez słabą, średnią, silną i bardzo silną. Warto wspomnieć, że w naturalnych warunkach, fluorescencja nie wpływa w żaden sposób na wygląd diamentu.

Jednakże istnieje pogląd, że jeśli silna fluorescencja pojawia się w przypadku diamentów o wysokiej czystości koloru (od D do H), może powodować mglisty lub mleczny wygląd, co zmniejsza wartość klejnotu. Niezależnie jednak od tego, czy w ogóle występuje negatywny efekt, czy nie, każdy kamień należy rozpatrywać indywidualnie.

Jak poprawnie wybrać diament

Fluorescencja w diamencie nie powinna być omawiana w kontekście parametru służącego do oceny jego jakości. Dużo zależy od osobistych upodobań i gustu. Dlatego podczas podejmowania decyzji o wyborze diamentu warto wziąć pod uwagę przede wszystkim własne preferencje.

W studiu jubilerskim KLENOTA z chęcią przedyskutujemy tę specyficzną cechę diamentów i biżuterii z każdym zainteresowanym. Oczywiście do każdego dokonanego zakupu, niezależnie od fluorescencji, dodamy także certyfikat autentyczności.

Fluorescencja diamentu - KLENOTA