MENU

    Kolczyki
    Oliwin

    Kolczyki z oliwinem w popularnej jasnozielonej barwie oferowane są w złocie i srebrze. Kolczyki z oliwinu można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Przygotowaliśmy krótkie i długie kolczyki stylu w charakterystycznym zielonym kolorze, złota i srebra. Oferujemy również piękne pierścienie z perydotyt oliwinu lub wisiorki, które elegancko uzupełniają swoje kolczyki perydotyt.